Методична робота
 
Школа не може стояти на одному рівні розвитку, вона потребує урізноманітнення педагогічних методів в ім’я зростання професійної майстерності фахової кваліфікації освітян.


Шкільний методичний кабінет – центр інформаційно-методичного
зростання педагогічної майстерності вчителя
 

    Згідно з принципами й положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями районного методичного кабінету, методична робота в  навчальному  році  спрямована на творчий розвиток вчителя і учня. Головні зусилля  зосереджено на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищені їхньої професійної майстерності , створені творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втілені інновацій.
Координуючим центром методичної роботи в школі є методичний кабінет, який поступово обладнується згідно вимог і Положення про методичний кабінет. В методичному кабінеті створені умови для організації самоосвіти учителів, наявна картотека методичної літератури,  зібрані матеріали з досвіду роботи школи, вчителів, нормативні документи.. В ньому кожний учитель може знайти собі методичну літературу за фахом, визначити для себе проблему, над якою він буде працювати, методичні рекомендації щодо проведення сучасного уроку і виховних заходів.
Методичний кабінет школи – центр методичної роботи, де організовується робота педагогічної та методичної ради, школи педагогічної майстерності, психолого-педагогічного семінару,  конкурсів професійної майстерності.
Шкільний методичний кабінет це той освітній простір, в якому спільно розвиваються вчителі і учні. Сьогодення вимагає творчого вчителя,  творчу особистість може навчити і виховати тільки творча особистість. До творчості спонукає вчителя сьогоднішній учень – розвинена й нестандартна особистість, вимоглива до свого наставника. Вчителі нашої школи працюють творчо. Це  виявляється насамперед у прагненні й умінні постійно удосконалювати свою майстерність, відкидати застарілі знаходити нові, більш досконалі методи практичної реалізації вимог часу, творчо застосовувати надбання передового досвіду, досліджувати свою роботу і роботу колег.
 Для методичного кабінету в нашій школі виділено окремий кабінет, він естетично оформлений, є обладнані місця для самостійної роботи вчителів. Це – робочий куточок. Структура і наповнюваність кабінету продумані і створені так, що матеріали, які є в наявності та зберігаються в ньому, розміщені раціонально, зручно для використання.
Методичний кабінет забезпечує управління двоєдиним педагогічним процесом, що охоплює діяльність, спрямовану на підвищення педагогічної майстерності педагогів школи, з одного боку, і якість навчання учнів - з іншого.
 На базі методичного кабінету проводяться педагогічні ради, інструктивно-методичні наради, засідання шкільних методичних об’єднань та методичної ради школи, семінари, педагогічні читання, засідання «Школи молодого вчителя». 
Шкільний методичний кабінет є основною базою для проведення усіх видів методичних заходів та організаційних форм самоосвіти вчителів, обладнаний відповідно до вимог Положення про шкільний методичний кабінет.

Мета роботи шкільного методичного кабінету
– створення умов для розвитку творчого потенціалу вчителів та учнів.
Методичний кабінет :
· надає допомогу вчителям у підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності;
· координує зміст, форми і методи самоосвіти вчителів;
· пропагує досягнення педагогічної науки і передового педагогічного досвіду;
· створює умови для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом забезпечення їх необхідною науково-методичною літературою;
· організовує консультації з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів.
У цьому році методичний кабінет школи поповнився матеріалами:
· тематичними розробками вчителів;
· доповідями на засіданнях методичних об’єднань;
· матеріалами, зібраними під час проведення семінарів, атестації. Значна увага приділяється написанню вчителями методичних розробок уроків, виховних заходів та публікації їх у фахових газетах та журналах, участь у семінарах. Згідно плану роботи школи проводяться предметні тижні, матеріали яких оформляються головами методичних об’єднань та зберігаються у методичному кабінеті. Творчі доробки педагогів збираються та систематизуються.
Для організації методичної роботи в школі, розробки документів для забезпечення оптимальних умов для розгортання науково-методичної роботи, експертизи та діагностики якості роботи методичних об'єднань, розробки рекомендацій щодо удосконалення роботи над науково-методичною проблемою в школі функціонує методична рада.
 
Щорічно проводяться творчі звіти педагогічних працівників, які атестуються. Звітуючи, учителі діляться своїми знахідками, методичними доробками, знайомлять інших членів педагогічного колективу з технологією власного досвіду. Діяльність педагогічного колективу школи у 2012-2013 навчальному році спрямовується на практичну реалізацію проблеми школи ,тому методична робота з підвищення фахового рівня та професійної компетентності педагогів направлена на вирішення таких завдань: · упровадження інноваційних форм проведення занять та використання нетрадиційних форм роботи для підвищення педагогічної майстерності освітян, активізація роботи з узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду; · розвиток творчої активності педагогічних працівників; · упровадження програмного й методичного забезпечення інформаційних технологій навчання; · активізація роботи з обдарованими дітьми; · удосконалення системи національного виховання учнівської молоді, утвердження учнівського самоврядування, учнівських об’єднань як необхідної форми громадянського виховання. Творчого учня може виховати і творчий вчитель. А тому реалізація концепції особистісно орієнтованого навчання вимагає створення відповідно особистісно орієнтованої структури методичної роботи. У системі методичної роботи враховано індивідуальні та колективні форми роботи. Усі види індивідуальної роботи з педагогами спрямовані на практичну підготовку. Це насамперед допомога педагогічним працівникам у підготовці до проведення навчальних занять, а також позакласних заходів, планування роботи, оформлення шкільної документації, добори текстів письмових робіт для тематичного оцінювання досягнень учнів тощо. Колективні форми роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації. Шкільні методичні об’єднання — це давня форма колективної роботи, спрямована на вдосконалення науково - теоретичної й методичної підготовки педагогічного колективу. ШМО працюють за планом, який розробляється на навчальний рік на основі аналізу підсумків діагностичного вивчення професійної компетентності педагогічних працівників. В школі працює чотири методичні об’єднання, Школа молодого вчителя, методична рада. Члени методичної ради надавали допомогу вчителям для участі учнів у конкурсах, змаганнях, турнірах, проведенні предметних олімпіад. У процесі роботи над методичною проблемою творчо працювало МО вчителів початкових класів (керівник Грушко Я.В.), які впроваджують інноваційні методи навчання та інформаційні технології в практику роботи школи. На високому рівні було проведено тиждень початкових класів та районний семінар для молодих учителів на тему «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках у початковій школі».
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА М/О ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ:
 Впровадження новітніх педагогічних технологій у початковій школі.

На належному рівні поставлена робота МО вчителів української мови та літератури (керівник Римик О.Я.) Для учнів проводились предметні тижні, читання, конкурси знавців літератури. Учні школи брали участь у конкурсі знавців мови ім. Яцика ,на якому зайняли призові місця (Грушко О.-6-б-3-місце) брали участь у міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка і в результаті 3-е місце.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА М/О ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ: Збереження та збагачення народних традицій як основи духовно – морального виховання учнів на уроках рідної мови та літератури.

Результативно працювало МО вчителів математики (керівник Абрам С.Ф.).Вчителі широко запроваджували в роботу інноваційні технології, активні форми і методи роботи. Учні беруть активну участь у конкурсі «Кенгуру» (260 дітей) і конкурсі з фізики «Левеня». Отримують сертифікати з добрими і відмінними знаннями.
НАУКОВО –МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА М/О ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ:
 
Формування математичної компетентності особистості учня на уроках математики. Стимулювання особистісного розвитку учнів на уроках математики за допомогою інтерактивних методів навчання.

Успішно проводилась робота МО класних керівників (керівник Соломчак М.Я..). Класні керівники запроваджували в роботу нові види виховних планів. Проводили цікаві виховні заходи, лекції для батьків. Проводились батьківські збори у 1-11 класах, з них двоє загальношкільних, де обговорювались проблеми навчання і виховання учнів, ремонту школи.
НАУКОВО – МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА М/О КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ:
 
Формування громадянської вихованості в процесі цілісного розвитку особистості.

Діяльність шкільних методичних об’єднань спрямована на вирішення таких завдань: забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання учнів; постійне підвищення рівня загально - дидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу; обмін досвідом успішної педагогічної діяльності; виявлення, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання; створення умов для самоосвіти учителів та здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.
Учні школи є постійними учасниками районних та обласних предметних олімпіад з базових дисциплін. За даними року учні зайняли 20 призових мість у районному етапі, з них 1-е місце – четверо учнів, 2-е місце – шість учнів, 3-є місце – десять учнів. Троє учнів брали участь у обласному етапі і вибороли три призові місця з астрономії ,економіки і фізичного виховання.
Учні 10 класу Петреній В. і Романко В. брали участь у районному турнірі з географії і зайняли друге місце. Одинадцять педагогічних працівників (16%) пройшли чергову курсову перепідготовку, чотирнадцять учителів (20%) пройшли чергову атестацію.
Рівень педагогічної майстерності протягом минулого року зріс. У цьому відіграла певну роль система методичної роботи, сконцентрована навколо методичної проблеми «Упровадження нових технологій з метою формування творчої особистості та життєвих компетентностей учнів та» Щорічно проводяться творчі звіти педагогічних працівників, які атестуються. Звітуючи, учителі діляться своїми знахідками, методичними доробками, знайомлять інших членів педагогічного колективу з технологією власного досвіду. Пройшли тижні наставника, педагогічної майстерності, творчі звіти молодих спеціалістів. Вчителі постійно здійснюють самоосвіту і вивчають ППД. Члени методичних об’єднань виписують більше двадцяти різних періодичних видань. Але поряд з цим спостерігається ряд недоліків: - недостатнє вивчення і впровадження кращого педагогічного досвіду; - публікації у фахових журналах і газетах.

Пріоритетні напрямки роботи на 2013 – 2014 н.р.
1. Продовжити роботу над методичною проблемою школи ««Впровадження нових технологій з метою формування творчої особистості та життєвих компетентностей учнів»
2. Покращити роботу з обдарованими учнями, брати участь у предметних олімпіадах, інтерактивних олімпіадах, Міжнародних конкурсах, проектах.
3.Вивчати, впроваджувати в свою роботу КПД вчителів району, області, України, професійно грамотно описувати та оформляти свій досвід роботи.
4. Працювати над поповненням навчальних кабінетів згідно Положення про кабінети.
5.Вивчати і впроваджувати нові педагогічні і інформаційні технології навчання.

План роботи шкільного методичного кабінету
І. Організаційні заходи
 1. Поновити інформаційні матеріали ( на стендах) у методичному кабінеті. Вересень – жовтень 
 2. Поновити картотеку ППД району, області та картотеку методичної літератури (педагогічні фахові журнали, література навчальних кабінетів). Листопад
 3. Систематично поповнювати куточки «На допомогу вчителю», «Методичний базис», «Методика навчально-виховного процесу». Протягом року
ІІ. Робота над проблемними питаннями.
 1. Скласти картотеку літератури з проблемного питання. Вересень
 2. Детально опрацювати літературу ( з проблемного питання), ознайомитися з матеріалами роботи інших навчальних закладів. Жовтень - листопад
 3. Розробити конкретний план школи над науково-методичною проблемою. Листопад 
 4. Вести психолого-педагогічний семінар «Сучасний урок у школі». Протягом року
 5. Аналіз роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою. Травень
ІІІ. Робота з вивчення, узагальнення та поширення ППД
 1. Протягом кожного навчального семестру знайомити вчителів з матеріалами ППД, опублікованими в педагогічних та методичних виданнях.
 2. Ознайомити вчителів з тематикою досвіду шкіл району, який вивчався районним методичним кабінетом протягом року.
 3. Узагальнити матеріали з досвіду роботи вчителів: - Зозук Н. М. (географія, економіка); - Андрішак Л.Я.. (українська мова та література); - Грушко Я.В.. (початкова школа).

 У шкільному методичному кабінеті є:
1. Нормативно-правові документи.
2. Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
3. Основні навчально-методичні матеріали з навчальних предметів.
4. Діагностична та моніторингова робота.
5. Матеріали методичних заходів.
6. Бібліотека методичної літератури:
• керівні документи про освіту в Україні;
• навчальні державні та авторські програми навчальних дисциплін та факультативів;
• література з питань педагогіки, психології, методики викладання, основ наук, державного
 та шкільного компонентів, навчальних програм;
•матеріали про передовий педагогічний досвід;
•періодична преса.

 

 
Документація:
•планування (школи, заступника директора, шкільних методичних об’єднань);
•курси підвищення кваліфікації (перспективне та поточне планування, результативність);
•атестаційні матеріали;
•матеріали предметних декад;
•науково-дослідницька діяльність вчителів та учнів;
•методичні розробки, сценарії, масові заходи (конференції, семінари, виставки, конкурси);
•фотоматеріали.

 
 
Стенди шкільного методичного кабінету:
 
        
 
Робота з батьками:

        
Форма входу
Пошук
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 67
Друзі сайту
Статистика

вологість:

тиск:

вітер:


© 2019
Зробити безкоштовний сайт з uCoz